Биринчилей оьтгерилди

Фестивальны  оьлчевюнде спортну регби-7, шахматлар, волейбол, баскетбол, столда ойналагъан теннис йимик жураларындан ярышлар ва спортгъа багъышлангъан викторина болду. Шо ярышланы барышында   Дагъыстан пачалыкъ университетни ва Хасавюртдагъы муаллимлер гьазирлейген коллежни студентлери яхшы натижалар гёрсетмеге бажарды. Эсгерилген охув ожакъланы командалары Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну гёчювчю кубогуна ес  болду.

Дагъыстанда биринчилей оьтгерилген шо фестивальны бары да ортакъчыларын ва алдынлыларын ону ябылыву вакътисинде  жамият ва политика чалышывчулар, спортчулар  къутлады.  Оланы арасында ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министри Завур Къурбанов, ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министрини орунбасары Магьаммат Рабаданов, Дагъыстан пачалыкъ аграр университетни ректору Зайдин Жанболатов, Олимпия оюнланы чемпиону Магьаммат Ибрагьимов бар эди.

ДР-ни жагьиллени ишлерине къарайгъан министри З.  Къурбанов, ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министрини орунбасары Магьаммат Рабаданов ва кёп оьзгелери  бугюнлерде жагьил адамлар, айрыча студентлер спортну гьар тюрлю жураларына  кёп къуршалгъан чакъы  бизин уьлкени ватандашларыны савлугъун беклешдиривге болушлукъ этегенин ташдырды.  Оьзлени студентлери фестивальда  ортакъчылыкъ этген оьр ва орта хас билим берив ожакъларыны ёлбашчыларына разилигин билдирди.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

 

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля