Белгисиз тас болгъан

Главная страница » Белгисиз тас болгъан

Уллу Ватан давгъа Къаягент юртдан 300-ден де къолай адам гетген. Оланы яртысындан да кёбюсю давдан юртгъа къайтмагъан.
Шо къагьрулу давгъа Къаягент юртдан Жанбек Омаров да гетген. Ол дав башлангъынча алда Къаягент юртдагъы «Сталин ёлу» деген колхозну тувар фермасында учётчик болуп ишлей болгъан.

Дав башлангъанда, ол, гёнгюллю кюйде язылып, Ватанын якъламакъ учун, фашист елевчюлеге къаршы ябушмагъа, уьйде эки гиччи уланын да, агьлюсю Умугьанны да къоюп, давгъа гете. Барагъанда Жанбек Умугьангъа яшланы аманат эте. «Къысмат болса, фашистлерден уьст болуп, уьйге къайтарбыз», – деп дос-къардашы булан савболлаша.

Бир башлап ондан кагъызлар геле. Сонг буса «белгисиз тас болгъан» деген къайгъылы кагъыз геле. Шондан берли 70 йыллардан кёп бола. Ону эки де уланы яшлай гечине. Агьлюсю Умугьан да, Жанбекден умут уьзмей, ону гёзлей туруп, чачлары да агъарып, гёзлери де гёрмейген болуп, дюньядан гете.
Оланы яшларыны яшлары белгисиз тас болгъан уллатасы Жанбекни къабуру не ерде экенин де билмейгенине бек къыйналалар.

Автор: Б. Камалова.