Алдынлылар Нарын-Къалада  белгиленежек

Арбагюн, июн айны 4-нде Гьайдакъ районну Родниковый  деген  юртунда ерлешген  «Орлёнок» деген яшланы ял алагъан лагеринде окъ-жая атагъанланы арасында Россияны чемпионаты башлангъан.

Россияны спортгъа къарайгъан министрлигини ва бизин уьлкени оьлчевюнде иш гёреген окъ-жая атагъанланы федерациясыны  сиптечилиги булан оьтгерилеген  шо  ярышланы  барышында  ортакъчылыкъ этмеге, ачыкълашдырып  айтгъанда, бизин  уьлкени  30 регионундан 250 спортчу гелген. Оланы арасында Бютюнроссия ва халкъара турнирлени алдынлылары  да  бар. Дагъыстанны жыйым командасына  да  40 спортчу къуршалгъан.

Бу айны 9-у болгъунча узатылажакъ ярышланы финал тирети Дербентдеги Нарын-Къалада  юрюлежек деп къаравуллана.  Россияны  чемпионатыны  алдынлылары гьакъдагъы къошум маълумат  бизин газетни  гелеген  номеринде  берилежек.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ