Администрацияны янгы башчысы сайлангъан2

Сессияны ишинде Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Магьаммат Шагьбанов, «Къызылюрт район» деген муниципал къурулувну башчысы Багьавутдин Гьажаматов, районара прокуратураны прокурору Муса Иманалиев ва башгъа жаваплы къуллукъчулар ортакъчылыкъ этдилер.

Яшыртгъын тавушгъа салынгъан 2 кандидатдан кёп тавуш алып, Къызылюрт шагьар администрацияны башчысы этилип Алмаз Аскендерович Беков сайланды. Шагьарны башчысы Магьаммат Уцумиев Алмаз Аскендеровични къутлады ва ишинде уьстюнлюклер ёрады. Шо ишде кёп йыллар ишлеген Устархан Алюковгъа баракалла билдирди.

Къумукъ улан Алмаз Аскендерович Беков 13 мартда 1977-нчи йылда тувгъан. 1998-нчи йылда Магьачкъаладагъы финанс-экономика коллежни, сонг буса Дагъыстан пачалыкъ университетни юридический факультетин битдирген. 1997-нчи йылда Къызылюртдагъы 6 номерли федерал казначействону казначей-ревизору болуп ишлеген. Сайлавлар болгъанча ол эсгерилген казначействону начальнигини орунбасары болгъан.

Биз де Алмаз Бековгъа ишинде оьрлюклер ва уьстюнлюк ёрайбыз!

Суратда: «Къызылюрт шагьар» деген муниципал къурулувну башчысы Магьаммат Уцумиев Алмаз Бековну администрацияны башчысы болуп сайлангъаны булан къутлай.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля