Адам булан ишлемек – гьакимни аслу борчу

Жыйынны барышында Президент кёп йылланы уза­гъында адамланы четим масъалалары чечилмей тургъанын ва шо гьал гьакимият къурумларындан халкъны гёнгю таягъан себеплер тувдурагъанын англатгъан.

Халкъ хозяйствону экономика гьалыны бузукълугъуну айланасында да, агропромышленный комплексни ишини гьакъында да лакъыр болгъан.

«Гьали юзюмчюлюк тармакъда башгъача иш юрюле. Бир-бир предприятиелер оьзлени ёлбашчыларыны талаплылыгъы, тазалыгъы булан яшай эди. Билим берив тармакъда буса кёп къыйыкъсытыв ишлер ёлугъа эди. Гечеги школалар, бир-бир профтехучилищелер, охутагъан яшлары болмаса да, миллионланы ашай эди. Оьр охув ожакълар да кризисге урунду. ЕГЭ экзаменлер булан биз савлай уьлкеге биябур болдукъ. Савлукъ сакълавну бузукъ гьалын да гьеч ким гёрмей эди. Тав арадагъы топуракълар булан да иш юрюлмеди. Гьали биз тавда бавлар этмек муратда программалар гьазирлеп башлагъанбыз, консерва промышленностну аякъгъа тургъузма тарыкъ. Он айны ичинде тав ёлланы яхшылашдырдыкъ. Оьзлени гьайын этеген пачалыкъ бар экенин адамлар астаракъ англай тура.

Алда муниципал къурумланы башчылары республика гьакимлер булан оьзлеге тарыкъ зат болмаса ёлукъмай эди. Гьали биз оланы да, министерликлени ёлбашчыларын да, ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны Администрациясыны аппаратындан да тийишли адамланы чакъырып, районну гьалын анализ этип, ёлугъувлар оьтгеребиз. Гьакимни аслу борчу – адам булан ишлемек», – деп билдирген жыйынны барышында Рамазан Абдулатипов.

Ёлугъувну ахырында Президент аппаратны къуллукъчуларыны ёравларына да тынглагъан, соравларына да жавап берген.

ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля