Темиркъазыкъ Кавказны бусурман жамиятларыны конгресси


Декабр айны 7-синде бизин республиканы тахшагьары Магьачкъаладагъы Дослукъну уьюнде жамият арада бирлик, татывлукъ сакълансын учун ва террорчулукъну идеологиясына къаршы иш юрюте туруп гьазирленген Темиркъазыкъ Кавказны бусурманларыны конгресси оьтгерилди. Конгрессде Россияны бусурман дин къурумларыны ва дин насигьатчыларыны вакиллери ортакъчылыкъ этдилер ва чыгъып сёйледилер.


 


Оьзге ортакъчылыкъ этгенлени арасында республиканы ёлбашчылары, пачалыкъ ва муниципал къурумланы, Милли антитеррор комитетни, Дагъыстанны антитеррор комитетини, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген республикаланы муфтиятларыны вакиллери, жамият ва дин чалышывчулар да бар эди.Конгрессни барышында «Калям Шариф. Перевод смыслов» деген китап да малим этилди. Эки томлукъ бу китапны уьстюнде автор коллектив 7 йыл ишлеген. Китапны Татар Республиканы дин управлениеси чыгъаргъан. Дагъыстанлылар орус ва татар тиллерде чыгъарылгъан бу китап булан Россияда биринчилей таныш бола.Китапгъа «Россия – Ислам д­юньясы» деген хас группасыны председатели Рустам Миннихановну милли савгъаты берилген.