Сув тартывгъа аслам харж гёрсетиле      Республиканы оьлчевюнде тизилген инвестиция программалагъа Дагъыстанда гьар йыл сув тартыв ишлени юрютмеге 2 миллиард акъча гёрсетилежек.Бугюнлеге ерли сув булан таъмин этеген 72 тюрлю къурулуш объект токъташдырылгъан. Шолар 2019–2020-нчы йылланы ичинде программагъа гирежек деп гёз алгъа тутулгъан. Эсгферилген объектлени къурувгъа 325,7 миллион манат харжланажакъ. 2019–2020-нчы йылны арасындагъы болжалны ичинде республикада шо муратлагъа гёрсетилеген аслам харж оьз гезигинде ярым миллионгъа ювукъ ватандашланы сув булан тийишли кюйде таъмин этмеге имканлыкъ бережек.


Къурулушлагъа къарайгъан министерликде августну 29-нда болгъан хас генгеш сув булан таъмин этивге байлавлу объектлени къурулушуна багъышлангъан. Шонда Дагъыстандагъы ерли гьакимиятланы вакиллери де ортакъчылыкъ этгенлер. Къурулма тарыкъ объектлеге байлавлу проект-документлени гьазирлеп ­онгарывну масъаласын чечивге бек жаваплы кюйде янашмакъ ерли гьакимиятлагъа къатты кюйде тапшурулгъан.

 

Бизин маълумат.