Президент шогъар айрыча тергев бергени яхшы

17 января 2020 в 16:00 269
Президент шогъар айрыча тергев бергени яхшы   Yoldash.news

       Россияны Президенти Владимир Путин Федерал жыйынгъа этген чакъырывундагъы школагъа барагъан яшлагъа берилеген тарбияны артдырмакъ учун, клас ёлбашчылагъа бешер минг манат алапа гьакъ къошагъаны шо ёрукъда мекенли иш гёрме кёмек этежек деп эсибизге геле.


Яшлар ата-аналаны алдында йимик школаларда учителлени алдында да оьсе. Олагъа гьар гюн йимик яхшыны-яманны, аривню-эршини гьакъында айта турма тюше. Охув йимик тарбия да тарыкълы. Клас ёлбашчыдан кёп зат гьасил бола. Эгер де ол гьакъ юрекден ишлеме сюйсе, ишини яхшы натижалары да болажакъ. Тарбия ишни бек пайдалы къуллугъу бар экенни барыбыз да билебиз. Президент шогъар айрыча тергев бергени яхшы.


 

Патимат Татаева.

Тёбенкъазаныш 2 номерли орта школаны учители.