Сююмлю йыравубуз эсде


     Бу жуманы башында, къумукъ халкъ «Алтын бюлбюлюбюз» деп ат къойгъан Россияны халкъ артисткасы Бурлият Акашимовна Ибрагьимованы эсге ала туруп, Магьачкъалада, Поэзияны уьюнде, яратывчулукъ ахшам оьтгерди.Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева жыйынны ачды ва сююмлю йыравубузну эсге ала туруп, ону пагьмусуну, яшавуну гьакъында хабарлады. Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев де ону булангъы ёлугъувланы эсге ала туруп йыравубузгъа багъышлап язгъан шиърусун охуду. Шаирлер Зулейха Атагишиева, Гюлбагъдат Омарова да огъар ба­гъышлагъан шиъруларын охуду. Белгили йыравларыбыз Бурлият Элмурзаева, Зайнап Абсаматова, Хадижат Ибрагьимова, Зоя Чунаева Бурлият Акашимовнаны йырларын йырлады.Ахырында Дагъыстанны Башчысыны атына Бурлият Ибрагьимованы эсделигин даимлешдирмек учун ону атын шагьарны бир орамына къоймакъны, ону яшавуну, яратывчулугъуну гьакъында документли фильм чыгъармакъны, «Алтын бюлбюл» деп ат тагъып гьар йыл къумукъ йырланы фестивалын оьтгермекни тилеп кагъыз язылды.

Бизин мухбирибиз