26 июль − Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню


Россия элибизде йимик, бизин республикада да байрамлар кёп. Дагъыстанны Конституциясыны гюню деген пачалыкъ байрамы да − оланы бириси гьисапда республикада гьар йыл къурумлу ва низамлы кюйде оьтгериле.Дагъыстанны янгы Конституциясы 2003-нчю йылны июль айыны 10-нда къабул этилген. 26-нчы июль Дагъыстан Республиканы Конституциясыны гюню деп белгиленген. Шо гюн, 2003-нчю йылда ДР-ни Конституция жыйыны къабул этген янгы Конституция булан хас кюйде халкъ таныш болгъан. Бу йыл шолай байрам 15-нчи гезик оьтгериле.Конституция – гьакимлик къурумлар булан жамият аралыкъланы низамлашдырып, ватандашланы эркинлигин ва оьз ихтиярларын якълайгъан, пачалыкъ ёлбашчылыкъны къайдаларын белгилейген Аслу Закон.Байрам деп токъташдырылгъан гюн Дагъыстанда халкъ ишге чыкъмайгъан гюн деп гьисап этиле. Тахшагьарда, баш майданда байрамгъа багъышлангъан чаралар оьтгериле.Конституцияны гюню адамлар учун янгыз байрам экенлигин англатып къоймай. Булай гюн, республиканы ватандашлары оьзлени ихтиярлары бар экенни анг­лайгъандан къайры, ол мекенли къурулгъан пачалыкъда яшайгъанын гьис эте, оьзю де шо пачалыкъны гиччи буса да бир гесеги экенни англай ва шогъар инана. Шо гюн ватандашлыкъ, Ватангъа бакъгъан сююв дагъы да гётерилегенге, дагъы да бек токъташагъанына инанма да инанасан.Республикада июль айны 26-сында оьтгерилеген пачалыкъ байрамы адамлар йыл сайын оьзюне иштагьланып барагъанын гёрсете. Дагъыстанны Конституциясыны гюню бизин ватандашларда гиччи элине бакъгъан сюювню де, аминликни де белгилей, ону гележеги булан оьзюню къысматын да, герти умутларын байлама муштарлыгъын англата.Политика бёлюк.