Аталаны сыйлы намусун давам эте

Темирлан Хасболатов Россияны Игити Тулпар Мусалаевни къызардашыны уланы. Ол 2006-нчы йылда Сургут шагьарда тувгъан. Школагъа да шонда баргъан. Сонг охувун Магьачкъаладагъы школада давам этген. Ол оьзюню дадасы йимик яшавун асгер къуллукъ булан байлама сюйген ва бешинчи класны битгенде, Владикавказдагъы Суворов училищеге тюшген. Бугюнлерде ол шо училищени яхшы къыйматлар булан тамамлады.

–Яш гиччилейин асгерде къуллукъ этме сюе эди, шону учун да ол Суворов училищеге тюшдю, — дей уллатасы Оздемир Мусалаев. – Булар училищеге тюшегенде не касбуну сайлама сюегени сорала ва аслу гьалда шо ёлда охута. Торунум Санткт-Петербургдагъы оьр асгер-медицина академиягъа тюшме гьасирет, тарыкълы документлери топланып битсе, шонда баражакъ.

Биз Темирлангъа юрегине тутгъан муратларына етишмекни ёрайбыз!