2018-нчи йылгъы президент сайлавлар

Новости Ёлдаш
2 февраля 2018 в 13:02 629
2018-нчи йылгъы президент сайлавлар   
 
  Россияны Центральный сайлав комиссиясы оьзюню къарарында сайлавланы барышын тергейгенлер къайсы ватандаш болма болагъанына англатыв берген.

Сайлавланы барышын тергейгенлени  Федерал ва регион Жамият палатадан нормасы закон булан гетген йылны ахырында гёрсетилген.


О къайда пачалыкъны башчысын сайлавда биринчилей къоллана. Гьали болгъанча сайлавланы барышын тергемеге президентге кандидатурасын салгъан  яда ону партиясы гёрсетген адамгъа ихтияр берилип тургъан.


Документде айтылагъан кюйде, сайлавланы барышын тергейгенлени жамиятны вакиллери, касбу ва яратывчу союзлар, иш булан таъмин этегенлер, коммерцияда тюгюл вакиллер  гёрсетме бола. Ону булан бирче, сайлавланы тергев регионланы  башчылары ва администрацияланы башчылары,  депутатлар, судьялар, прокурорлар, сайлав комиссиясыны членлери болма болмай.


Дагъыстанда болажакъ президент сайлавлагъа регион Жамият палатаны вакиллерине тергев этме ихтияр бериле. Сайлавланы барышын тергейген адам болмакъ учун ватандаш муниципал ва Жамият палатагъа шо гьакъда билдирме герек. Жамият палатаны адреси:


1. Ленинни атындагъы майдан, 2. Дослукъну уью, 3-нчю къабат. Телефону: 78-08-41. Болжалы –2018-нчи йыл 1 мартда гьисапгъа алыв тамамлана.


Оланы кандидатураларын Жамият палатаны совети токъташдыра. Сайлавланы барышын тергейген адам булан Жамият палатаны вакили байлавлукъ тутажакъ ва огъар гьазирлик гёрювню гьакъында маълумат бережек.


Дагъыстанда 2018-нчи йылда болажакъ президент сайлавлагъа 4 минг тергейгенлени гьазирлежек.