2017 -нчи йылны ана тилден лап яхшы муаллимин сайлайыкъ


Бу конкурсда ортакъчылыкъ этмек учун республиканы 38 муниципал билим берив бёлюклеринден 49 вакил арза берген. Шоланы арасындан, заочно оьтгерилген турлардан сонг, очно ортакъчылыкъ этмек учун 12 муаллим сайлангъан. Уьч гюнлюк конкурс дарс беривден ва ону анализ этивден башланажакъ. Жюри муаллимни гьар якъдан бажарывлукъларына багьа бережек (янгылыкъ, оьзтёречелик, педагогика агьамияты ва ш.б. ).


Билим берив министерликни умуми билим берив бёлюгюню къуллукъчусу Барият Гьажиеваны сёзлерине гёре, шулай конкурслар ана тиллени школаларда уьйретивню сан ягъын камиллешдире.   Иши тергевсюз къалмайгъанлыкъ, министерликни ягъындан   агьамият берив муаллимлени оьз ишине   гьаваслыгъын, сюювюн артдыра.


Конкурсну ортакъчыларына охув процесге къаравун, дарсланы къурув методикасын, билим беривню алдында токътагъан масъалаланы бирликде чечивюн оьзюне хас кюйде гёрсетмеге тюшежек.


17 йыл стажы булангъы Каспийскидеги 6 номерли школаны дарги тилден дарс беривчюсю Хадижат Алибагьмутова: «Шулай конкурслар муаллимлеге иш сынавун артдырмагъа кёп имканлыкъ бере», – деп эсгере.


Уьстюн гелгенлеге акъча савгъатлар тапшурулажакъ, биринчи ерни алгъан муаллим буса Москвада оьтгерилежек ана тиллени Бютюнроссия конкурсунда ортакъчылыкъ этежек.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля