Байлавлукъланы дазулары генглеше бара


          Петербург халкъара экономика форумну (ПМЭФ) дазулары йыл сайын генглеше барагъаны гележек учун да инамлыкълар тувдура. Белгили болгъаны йимик, форум биринчи гезик 1997-нчи йылда бизин уьлкебиздеги далапчылыкъ булан машгъул болма муштарлы тайпаланы талапларын гьисапгъа алып оьтгерилген эди. Шондан сонг о бара-бара, дагъы да ачыкълашдырып айтсакъ, 2006-нчы йылдан тутуп, халкъара оьлчевюнде оьтгерилеген болду.Эсгерилген форумну къурум комитетини председателини заместители, Росссияны Президентини ойчусу Антон Кобяков малим этген кююнде, гезикли форум алдагъы бары да оьлчевлеринден озду. Петербург халкъара экономика форумда пачалыкъланы, тюрлю-тюрлю компанияланы, предприятиелени ва шолай да бизнесменлени арасында гележекде разилешип байлавлукъда чалышмакъ учун гьазирленген 650 дыгъаргъа къоллар салынды.

2019-нчу йылда оьтгерилген экономика форумда бу гезик 19 минг адам ортакъчылыгъын болдурду. Шоланы арасында 3,5 мингден къолайы тышдан гелген 145 пачалыкъны вакиллери болгъаны гьакъда да айрыча эсгермеге тюше.

Россияны экономика министри М. Орешкин малим этген кююнде, форумну ортакъчыларыны арасында байлангъан дыгъарланы акъчагъа айландырса, шо 3 триллион 100 миллиард манат болуп токътай.

Форумда Китайдан чакъырылып гелген 1 мингден де кёп бизнесменлер ва чиновниклер ортакъчылыгъын болдурду. Американы Бирлешген Штатларындан гелгенлени санаву да 520-дан кем тюгюл эди.

Петербург экономика форум адатлангъан кююнде, бизнесни, гьакимиятны ва пачалыкъланы арасындагъы байлавлукъланы генглешдирегени гьакъда Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев де айрыча эсгерди.

Форумну ишинде ортакъчылыгъын болдургъан ООН-ну Генеральный секретары Антониу Гутерриш РФ-ни Президенти Владимир Путинге оьзюню разилигин билдирди.