Тюрк халкъланы театр фестивалы

         Оьтген жуманы ахырында Татарстанны тахшагьары Къазанда тюрк халкъланы «Навруз» деген 14 Халкъара театр фестивалы болгъан. Шонда А-П.Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрны коллективи де ортакъчылыкъ этген. Фестивальны ябылывунда дагъы да Румынияны, Якъутияны ва Татарстанны театрлары да спектакллер гёрсетген. Къумукъ театр жагьил режиссёр Завур Алиев салгъан А.Вампиловну «Кюлеме кюлкю тюгюл» деген спектаклин ойнагъан. Огъар оьзюню пикрусун айтмакъны таклиф этгенде, булай деди:


–Биз алып баргъан спектаклни къаравчулар кёп сююп къабул этди, харс урувлары булан разилигин билдирди. Актёрларыбыз Темирлан Умаев, Камила Шамилова, Элдар Магьамматов, Пахрутдин Ихивов, Магьаммат Къасимов, Солтанагьмат Идрисов, Женнет Исрапилова оьзлени пагьмулу оюну булан къаравчуланы разилигин алды.


Бу уллу фестивальны гьасилин чыгъарывда аты айтылгъан белгили критиклер Москвадан Нина Карпова, Владислава Куприна, Санкт-Петербургдан Жанна Зарецкая, Уфадан Дина Давлетшина ортакъчылыкъ этди. Фестивальны программа директору Нияз Игламов къурумчулукъ янындан фестиваль оьр даражада оьтгенин билдирди.


Нина Карпова айтгъан кюйде, «Навруз» Москвадан ва Санкт-Петербургдан тышда оьтгерилеген фестивалланы лап гёрмеклиси ва ­Якъутиядан Кавказгъа ерли мезгилдеги халкъланы милли театрларыны пагьмусуна къарама имканлыкъ берегенни эсгерди. Театр коллективлеге пагьмулу жагьил актёрлар къуршалгъанны ва милли театрлар оьзлени тарихи тамурларын унутмагъанны айтды.


Булай фестивалларда ортакъчылыкъ этмек бизин актёрларыбыз учун бек пайдалы. Сынавун артдыра, янгы коллективлени оюну булан таныш эте, дос аралыкъланы болдура. Бизин коллектив оьзлени гьюнерин де гёрсетип, гюч алып, сынав топлап, ругьланып къайтды. Фестивальны дипломун да алдыкъ.


–Къутлайбыз. Дагъы да уллу ­уьстюнлюклеге етишме насип болсун!


–Савболугъуз.

 

Я. Бийдуллаев.


Суратда: фестивальны диплому.