1 мингге миндирме имканлыкъ бар

Газетге ва журналлагъа язылывгъа байлавлу болуп шо жыйында «Ёлдашны» баш редактору Камил Алиев, «Къарчыгъаны» ва «Тангчолпанны» редакторлары Шейит-Ханум Алишева ва Супиянат Мамаева ортакъчылыкъ этди, чыгъып сёйледи.

– Бу жыйында сиз юрюлеген бирикген экзаменни масъаласы бек агьамиятлы, – деди оьзюню сёйлевюнде Камил Алиев. – Сизин шулай жыйын оьтгерегенигизни де бек уллу маънасы ва агьамияты бар. Мен бу ишге тюшегенде Къапур Абдулвагьабович газетни ишине байлавлу оьзюню пикруларын, ойларын айтгъан эди. Шолай пикруланы гёз алгъа тутуп иш гёребиз. Он йылны ичинде газетибиз оьзге маълумат къуралланы арасында тийишли ва гёрмекли ерин табып болду деп эсиме геле. Охувчулар шогъар оьзлер да багьа бере. Интернетден пайдаланып, биз биринчилерден болуп, 2007-нчи йыл «Кумыкский мир» деген сайтыбызны ачдыкъ. Бу йылны май айындан башлап буса оьз сайтыбызны ачгъанбыз. Газетде чыгъагъан материалланы 90 проценти Интернет сайтыбызда газетни къолгъа алгъанча алда чыгъа. Интернетни жагьиллер кёп къоллай, яш охувчуларыбызгъа етишме алгъасайбыз. Бизин Интернет аудиториябыз къолгъа алып газет охуйгъанлардан эсе, эки-уьч керенге кёп. Шо да бизин къувандыра. Къарабудагъгент район язылывну гьасиллерине гёре, Хасавюрт райондан сонг экинчи ерде юрюй. Гьар йыл 750 адам языла. Бу йыл да шондан тёбен болмас, мингге миндирме де имканлыкъ болса чы, дагъы да яхшы болар эди. Газетге шулай тергев этегенигиз учун сизге баракалла. Ана тилибизде чыгъагъан газетни де, журналланы да бир-биринден айырма кюй ёкъ. Сизин якълавугъузну къаравуллайбыз.

Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева ва шаир Супиянат Мамаева да журналлагъа, газетге язылывну гьакъында оьзлени пикруларын айтды, Къарабудагъгент районлуланы гелеген йылгъа язылма чакъырды.

Бизин мухбирибиз.

Суратда: жыйындан гёрюнюш

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля