Жагьиллер булангъы ёлугъув

17 марта 2014 в 12:05 1052
Прочту позже
Жагьиллер булангъы ёлугъув
Ёлугъувда Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместителлери Абусупиян Хархаров, Рамазан Жапаров, Шарип Шарипов, Арсен Гьасанов да, министерликлени ва ведомстволаны ёлбашчылары да ортакъчылыкъ этген.
Ёлугъувну ача туруп, Абдусамат Гьамитов ону агьамиятлыгъын англатгъан ва гележекде гёз алгъа тутулгъан, этилме герекли кёп ишлер барны ва жагьиллени кёмеги Гьукуматны гьаракатына да къошум этегенни эсгерген.

Бизин мухбирибиз.