«Сююв булан савгъат этигиз»

16 февраля 2018 в 13:35 2454
«Сююв булан савгъат этигиз»


   Шулай чакъырывну тюбюнде 14-нчю февральда Магьачкъаладагъы милли китапханада юрюлеген бютюнроссия гьаракатгъа  Дагъыстанны милли политикагъа, билим беривге къарайгъан министерликлери, китап издательстволар, жамият къурумлар да къошулгъан.

 

– Биз китап савгъат этивню Халкъара гюнюне 2017-нчи йыл къошулдукъ, – дей китапхананы къуллукъчусу С.Жабрайылова.–Оьтген йыл да китаплар савгъат этме бизге кёп адамлар, къурумлар, министерликлени къуллукъчулары гелген эди. Бу йыл китап савгъат этме гелгенлер дагъы да кёп. Шо бизин сююндюре.


Оьтген йыл савгъатгъа тюшген кёп санавда китапланы милли китапхананы къуллукъчулары ра­йон китапханалагъа оьлешген. Бу йыл жыйылгъан беш мингге ювукъ чебер ва илму-ахтарыв, оьзге тюрлю тармакъланы къуршайгъан китапланы да ерли, юрт китапханалагъа оьлешме, шагьарны школаларыны китапханаларын толумлашдырма токъташгъанлар. «Милли китаплар – юрт китапханалагъа» деген проект де яшавгъа чыгъарыла.


 

Бизин мухбирибиз.