Селимни уьстюнлюгю

19 января 2018 в 21:03 2823
Селимни уьстюнлюгю
  Январ айны 18-нде печатны уьюнде «Голос» деген вокал чарада йырлап биринчи ерни алгъан Селим ­Алагьяров булан прес-конференция оьтгерилди. Бир башлап ол оьзю учун юреги авруп янын тутгъанлагъа, бары да дагъыстанлылагъа гьакъ юрекден баракалла билдирди.

Уллу оьлчевдеги шулай конкурсда уьстюн гелмек учун йигирма беш йылны узагъында оьзю этген гьаракатны, бу уьстюнлюк тынчлыкъда тюшмегенни гьакъында хабарлады. Инг башлап оьзюню умутларын, къастларын яшавгъа чы­гъарма кёмек этген ата-анасын разилик булан эсгерди. Алтынчы гезик юрюлеген бу конкурсну ортакъчылары булан бир-биревню тезден таныйгъандай къурдашлыкъ аралыкълар юрютюп тургъанны айтды.


Гележекдеги хыялларыны гьакъында сорагъанда, Селим Абдулазизович Дагъыстанда бек пагьмулу яшёрюмлер барны эсгерип, олар яратывчулукъ ёлунда йыр дюньясына биринчи абатларын алмагъа кёмек болурдай программа къур­ма ва студия ачма сюегенни гьакъында да айтды. Журналистлер берген со­равлагъа жаваплар да берди.


Бизин мухбирибиз.