РФ-ни Аманлыкъ советини жыйынында ортакъчылыкъ этген

24 марта 2014 в 11:09 1154
Прочту позже
РФ-ни Аманлыкъ советини жыйынында ортакъчылыкъ этген
       Дагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны         Администрациясыны прес-къуллугъу билдиреген кюйде, онда ортакъчылыкъ этгенлени арасында: Россия Федерацияны ахтарыв комитетни ёлбашчысы Александр Бастрыкин, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну субъектлерини ёлбашчылары, Россия Федерацияны     Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда толу ихтиярлы вакилини аппаратыны ва федерал гьакимият къурумланы къуллукъчулары да болгъан.
       Дагъыстан Республиканы атындан жыйында Дагъыс­тан Республиканы премьер-министри Абдусамат Гьамитов ортакъчылыкъ этген.
              Жыйында аслу гьалда Темиркъазыкъ Кавказда террорчулукъну юрютмек учун тышдан гелеген харж маяланы алдын алмакъ деген масъалагъа къаралгъан.


Бизин мухбирибиз.