Орден тапшурулгъан

24 марта 2017 в 11:36 1823
                                    

Россияны Федерация Жыйыныны Федерация Советини члени Сулейман Керимов «Ватанны алдындагъы къуллукълары учун» деген III даражалы орден булан савгъатлангъан. Шо гьакъда Россия Федерацияны Президентини «РФ-ни пачалыкъ савгъатлары булан савгъатламакъ» деген къарарында айтыла.

Документге гёре Керимов ишинде етишген уьстюнлюклери, жамият яшавда жагь чалышыву ва кёп йылланы узагъында намуслу кюйде загьмат тёкгенлиги учун савгъатлангъан.

Сулейман Керимов – Россия оьлчевюндеги уллу далапчы, Да­гъыстан Республикадан РФ-ни Федерация Жыйыныны Федерация Советини члени. «Форбс» деген журнал язагъан кюйде, Сулейман Керимовну 2016 -нчы йылдагъы харж байлыгъы $1,6 миллиардгъа етише.