Олимпиаданы оту Сочиге етише тура

24 января 2014 в 14:38 1048
Прочту позже
Олимпиаданы оту Сочиге етише тура
Бизин республикагъа Олимпиаданы оту 27-нчи январда етишежек. Дагъыстанда ону юрютювде 60 адам ортакъчылыкъ этежек деп гёз алгъа тутулгъан. Каспийскиде Али Алиевни атындагъы спорткъаладан башлап, Магьачкъаланы Ленинни атындагъы майданына ерли шо эстафетада гьар адам 150 метр чабажакъ. Шо агьвалатда Дагъыстан Республиканы башчысы Рамазан Абдулатипов да ортакъчылыкъ этежек деп билдириле.