Олимпиада башлангъанча 83 гюн къалгъан

15 ноября 2013 в 14:45 1044
Прочту позже
Олимпиада башлангъанча 83 гюн къалгъан
      Олимпия оту Дагъыстанны тахшагьарына Аштархандан январ айны 27-синде гележек. Къурум комитет билдирегени йимик, эстафетаны маршруту къышлыкъ Олимпия оюнланы тарихинде лап да узун болажакъ. Факеллени 14 минг адам алып юрюжек. Олимпия оту 65 минг чакъырым этежек. Факел Темиркъазыкъ полюсда, Эльбрусну башында, Байкал кёлде, космосда болгъан.
Дагъыстанлылардан Олимпия оюнланы отун башлап алып юрюмеге тутушуп ябушувдан Олимпия оюнланы чемпиону Загалав Абдулабековгъа тапшурулажакъ. Республиканы Президенти Рамазан Абдулатипов факелни Дагъыстанда ахырында алып юрюжек.