Низам салма кёмек этежегин англатгъан

Низам салма кёмек этежегин англатгъан

Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасында депутатлар Россияны Ич ишлер министерлигини башчысына Дагъыстанда артдагъы йыллар 16 пачалыкъ чалышывчу ва журналистлер оьлтюрюлгенлик булан байлавлу ахтарывлар юрюлмейгенни гьакъында айтгъан. Ич ишлер министерликни ёлбашчысы Владимир Колокольцев Дагъыстан полицейскийлени арасында низам салмакъ учун этилеген ишлени гьаракатын гётерме гьазирлигин англатгъан. Ол эсгерген кюйде, республиканы ёлбашчылары юрютген тюзсюзлюклер бар буса, олар теренден ахтарылып аян этилежек.


Владимир Колокольцев билдирген кюйде, Дагъыстан Республикада къыйыкъсытывлар кёп. Оланы барысына да полиция къуллукъчулары гюнагьлы деп айтса, тюз болмас. Уголовный ишлени ахтарыв тийишли даражада юрюлмей буса, огъар Россияны жинаятчылыкъ ахтарыв комитети жавап бермеге борчлу.


«Дагъыстан Республиканы алдагъы Башчысыны (Рамазан Абдулатиповну) законсуз этген ишлерине ерли полиция къуллукъчулары гёз юма болгъан деп айтма да болмайман. Неге тюгюл, ол оьзю де полиция къуллукъчуланы ерли ёлбашчыланы ва республика ёлбашчыланы айтгъанын этип турма чакъыра болгъанын биз билебиз. Гертилик, озокъда, орталыкъда бола», – деп билдирген Колокольцев.


Ол дагъы да эсгерген кюйде, дагъыстан полицияны къуллукъчуларыны арасында низам салыв иш юрюлежек. Республиканы ёлбашчысы оьзюню гьакимлик ихтиярларын артыкъ этип къоллагъан буса, шо да ахтарылажакъ. Владимир Васильевге Дагъыстан Республикада низам болдурмакъ учун кёмек этилежек. Республиканы халкъы да шону сюе.