Иш ёлдашларыбызны къутлайбыз

Иш ёлдашларыбызны къутлайбыз


Дагъыстан Республиканы Башчысыны 2017-нчи йыл 22-нчи сентябрде чыкъгъан 243-нчю Указы булан Дагъыстан Республиканы алдында этген къуллукълары, загьмат уьстюнлюклери ва узакъ йыллар намуслу кюйде ишлегени учун Дагъыс­тан Республиканы Гьюрметлев грамотасы булан савгъатламакъ:


Бурлият Жумагъуловна ШИХВАЛИЕВАНЫ

( «Ёлдаш» деген пачалыкъ бюджет

газетни редакциясыны баш бухгалтери)ДАГЪЫСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ МАДАНИЯТЫНЫ АТ КЪАЗАНГЪАН КЪУЛЛУКЪЧУСУ ДЕГЕН АТНЫ БЕРМЕК:Разият Абдуллаевна ИЛЬЯСОВАГЪА

( «Ёлдаш» деген пачалыкъ бюджет газетни

электрон сайтыны ёлбашчысы)
Паху Гьайбуллаевна ГЬАЙБУЛЛАЕВАГЪА

(«Ёлдаш» деген пачалыкъ бюджет газетни

редакциясыны бёлюгюню редактору)Иш ёлдашларыбызны гьакъ юрекден бу гёрмекли савгъатлары булан къутлайбыз ва гележекде де миллетибизни, Дагъыстанны пайдасы учун этилеген гьаракатында уьстюнлюклер ёрайбыз!

«ЁЛДАШЛЫЛАР».