Биринчи ва экинчи яш тувгъанда берилеген акъча

Биринчи ва экинчи яш тувгъанда берилеген акъча

Пачалыкъ Дума уьчюнчю охувда биринчи ва экинчи яш тувгъанда акъча берилеген законну проектин къабул этген. Шону да Владимир Путин таклиф этген.


Пособиелени ким алма бола?


Шолай ихтиярлар даим Россияда яшайгъан уьлкени ватандашларына бериле. Финанс якъдан якълав яш тувгъан яда 2018-нчи йыл 1-нчи январдан сонг оьзюне яш этип алгъан агьлюге бериле. Шолайлыкъда, гьар адамына гелеген гелим регионда белгиленген инг аз акъчадан 1,5-ден артыкъ болма ярамай. Гелим гьисапда загьмат гьакъны къайсылары гирегенни документ белгилей.


Загьматны ва яшавлукъ якълавну министри Максим Топилин айтгъан кюйде, шо регионда къолланагъан загьмат гьакъдан эки адамгъа 50 минг манатдан артыкъ болма ярамай.


Тёленеген гьакъ


Тёленеген гьакъны алдагъы йылны экинчи кварталында токъташдырылгъан яшлагъа яшав этме болагъан инг де аз гьакъ булан тенг этме герек бола.


2018-нчи йылда пособиени оьлчевю орта гьисапда 10 523 манат, 2019-нчу йылда – 10 896 манат, 2020-нчы йылда 11 143 манат болажакъ.


Бир башлап, акъча бир йыл бериле. Сонг янгыдан арза язма герек бола. Яшгъа 1 йыл ярым битген сонг тёленеген харж токътала.


Биринчи яш тувгъанда берилеген акъчаны ерли гьакимлик бере. Экинчи яш тувгъанда акъча аналыкъ капиталдан бериле. Экинчи яш тувгъанда яшны ата-анасына Пенсия фондгъа арза язма тюше.