Авар классикни китабы

16 марта 2018 в 10:28 2021
Авар классикни  китабы
   


Магьачкъаладагъы милли китапханада «Махмуд из Кахабросо. Стихотворения» деген эки томлукъ китапларын малим этив болгъан. Ону филология илмуланы доктору Агьмат Муртазалиев печатгъа онгаргъан. Бу чарада ДР-ни печатгъа ва маълумат къураллагъа къарайгъан министри Рашит Акавов, Дагъыстанны Башчысыны янындагъы Советни председатели Зикрулла Ильясов, «Дагъыстан» деген издательство уьйню ёлбашчысы Умаросман Гьажиев, жамият чалышывчулар, школаланы охувчулары, журналистлер ортакъчылыкъ этген.


Китапланы печатгъа онгаргъан А.Муртазалиев айтгъан кюйде, шаирни яратывчулугъун ахтарывда оьтген асруну 30-нчу йылларындан берли бугюнлер болгъанча чыкъгъан асарланы ахтарма тюшген. Тек шаирни къолу булан кагъызгъа язылгъан бир шиъру сама табылма­гъан. У.Гьажиев эсгерген кюйде, «Золотой фонд дагестанской литературы» деген серия булан шулай мукъаятлы онгарылгъан китаплар Йырчы Къазакъны ва Омарла Батырайны шиърулары булан да чыгъажакъ.


Гьар халкъны да белгили шаирлери айтгъан сёзлени, язгъан шиъруланы миллетлени маданиятын, адат-къылыкъларын сакълавда уллу агьамияты бар. Оларсыз не маданиятны оьсювю, не тиллени гележеги ёкъ. Бу китапланы чыкъмакълыгъы да – халкъ шаирлерибизни яратывчулугъун ахтарывгъа уллу къошум.


 

Я. БИЙБОЛАТОВ.