Юртлу яшёрюмлени форуму

28 декабря 2019 в 10:08 579
Юртлу яшёрюмлени форуму

Дагъыстан Республиканы юрт хозяйство ва сурсат министри Абзагьир Гьюсейнов юрт яшёрюмлени Магьачкъалада оьтгерилген форумунда ортакъчылыкъ этген. Министр бизин пачалыкъны гьар тюрлю регионларындан жыйылгъан яшёрюмлени юрт хозяйствону оьсювюнде ортакъчылыкъ этмек учун оьзлени имканлыкъларын къолламагъа чакъыргъан.


«Бизин борчубуз – бугюнлерде бизин пачалыкъда ва юртларда болуп турагъан гьаракатлагъа яшёрюмлени къуршамакъ ва пачалыкъ политиканы маънасын етишдирмек. Бизин юртлардагъы яшёрюмлер, жагьиллер шагьарлагъа гёчюп гетип, ишсизлени сыдыраларын артдыргъанны сюймейбиз. Жагьил наслу юртларда къалып, юрт хозяйство, топуракъ ишлер булан машгъул болгъаны агьамиятлы. Мен ­оьзюм 20-нчы наслуда топуракъ булан машгъул болагъаныма оьктем боламан, сизин де шо ёлну тангламагъа чакъыраман. Топуракъчы бош сёз тюгюл, ол юртда негьакъ яшамай, юртланы оьсювюне къуллукъ эте. Сиз бугюн юртлуларыгъызгъа пачалыкъны янындан не йимик кёмек ва якълав этилегенни етишдирмеге герексиз»,–деген А.Гьюсейнов.


Ол дагъы да Дагъыстанда бугюнлерде къолланып турагъан юрт хозяйство маллар болдурагъанлар учун ва юрт яшёрюмлеге генг кюйде этилеген пачалыкъ якълавну къуралларыны гьакъында айтгъан.


«Бугюнлерде бизин пачалыкъны янындан гьар тюрлю якълав ишлер юрюле. Гьар жагьил адам аграр тармакъда оьзюню гиччи бизнесин башлап, уллу бизнесменге айланмагъа бола. Биз кёмек этебиз. Пачалыкъны янындан бугюнлерде юртну оьсювюне комплекс кюйде янашыв бар. 2020-нчы йылдан башлап Россияда юрт территорияланы оьсдюрювде янгы федерал программа яшавгъа чыкъмагъа башлажакъ. Эсгерилген программа янгыз далапчы адамлар учун тюгюл»,–деген ол.


Министр яшёрюмлени билимлерин камиллешдирмеге ва гьаракатчы болмагъа чакъыргъан. Уьлгю гьисапда «Мой Дагестан» деген кадрланы конкурсун мисалгъа гелтирген, шонда ортакъчылыкъ этип уьстюн гелгенлер Дагъыстанны пачалыкъ политикасында ортакъчылыкъ этегенни эсгерген.


Юрт яшёрюмлени Магьачкъалада оьтгерилген 5-нчи форумунда Россияны башгъа регионларындан да гьаракатчы 150 адам ортакъчылыкъ этген. Олар уьстюнлю кюйде иш гёреген юрт хозяйсто маллар болдурагъанлар булан да ёлукъгъан.

 

 

Бизин мухбирибиз.