Уллу агьлюге – кёмек

20 декабря 2019 в 14:01 139
Уллу агьлюге – кёмек

Алдагъы гюн Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов Буйнакск районда кёп яшлы агьлюге барды ва Капиркъумукъда къурулуп турагъан стадионгъа да къарады. 


Ону бу ишчи сапарында парламентни вице-спикери Е.Ельникова, загьматгъа ва социал якъдан оьсдюрювге къарайгъан министри И.Мугьутдинова, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутатлары В.Ханалиев, З.Бучаева, Гь.Аскерханов, М.Арацилов, Б.Батталов, Буйнакск шагьарны ва районну башчылары И.Нургьудаев ва К. Изиев болгъанлар.


Саврижат Рамазанованы ва Муталиб Муталибовну 10 авлети: алты къызы ва дёрт уланы бар. Бу уллу агьлю шагьардан тышда, дачалардагъы гиччи уьйде тура. Яшавлукъ шартлары да онгайсыз. Яшларыны гиччилери 3 номерли школа-интернатда, уллу къызы Буйнакскидеги промышленный коллежни 2-нчи къурсунда охуй.


Хизри Шихсайитов бу агьлюню гьалын-гюнюн сорады. Лакъыр эркин кюйде, исси шартларда юрюлдю. Сонг бу агьлюдеги яшлагъа гьар тюрлю оюнчакълар тапшурулду, ата-анагъа буса Халкъ Жыйыныны депутатлары Марат Альяров ва Мурат Хидиров алып берген «Самсунг» телевизор савгъат этилди.

Дагъыстан Парламентни спикери агьлюню мердеш-адатларын сакъламакъны, яшланы дагъыстан къылыкълы этип арив тарбияламакъны, олар ана тилин билсин учун гьай этмеге герекни уллу агьамияты бар экенин айрыча маъна берип эсгерди.


«Россия Федерацияны Президенти Владимир Путин бизин алдыбызгъа халкъны санаву артагъан кюйню этмекни масъаласын сала. Муна сиз Россиягъа ва Дагъыстангъа 10 яшны савгъат этгенсиз. Бу – кёп уллу иш. Оланы ватангъа гьалал адамлар этип оьсдюрюгюз. Яшлар агьлюде гёргенлерин бек алалар. Уллулары гиччилерине къарай, къуллукъ эте, анасына кёмеклер эте. Уллу агьлю – о республиканы хазнасы, оьрлюгю. Пачалыкъ ва биз барыбыз да сизге къолдан гелеген яхшылыкъны этмеге тарыкъбыз», – деди Х.Шихсайитов.


Ёлугъувну ахырында Хизри Исаевич кёп яшлы бу уллу агьлюню бары да тарыкъ-герек затлар булан таъмин этивге гёре делегацияны членлерине бир нече тапшурувлар берди.


Шо гюнгю сапарын узата туруп, Хизри Шихсайитов Капиркъумукъ юртгъа барып, шонда къурулуп турагъан гьалиги замангъы стадионгъа да къарады. Районну баш гьакими К.Изиев шонда билдиргени йимик, стадион савлай бары затлары булан гелеген йыл ишленип битежек.

 


Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны прес-къуллугъу.