Бунинни медалы булан савгъатлангъан

20 декабря 2019 в 13:35 94
Прочту позже
Бунинни медалы булан  савгъатлангъан


Алдагъы гюн Магьачкъаладагъы Поэзияны театрыны уьюнде Къалмукъстанны халкъ шаири, язывчуларыны союзуну председатели Эрдни Элдышевни яратывчулукъ ахшамы оьтгерилген. Шонда Къалмукъстандан гелген язывчулар ва шаирлер ортакъчылыкъ этгенлер. Шо чараны Дагъыстанны язывчуларыны союзуну председатели М. Агьматов юрютген.


Шо ахшамда бизин белгили, пагьмулу шаирибиз, Буйнакск районну администрациясыны маданият управлениесини начальниги Рукъуят Иразутдинова «Бизин адабиятыбызгъа аминлиги учун» деген айтылгъан орус язывчу, шаир, таржумачы, Нобелни атындагъы савгъатны лауреаты И. А. Бунинни медалы булан савгъатлангъан. Рукъуят Иразутдинованы оьр савгъаты булан гьакъ юрекден къутлайбыз.