Магьачкъаланы мэри Салман Дадаев де Чакъырывну аслу ерлерин айта туруп:

Магьачкъаланы мэри Салман Дадаев де Чакъырывну аслу ерлерин айта туруп:


      —  «Республиканы Башчысыны бары да буйрукълары шагьар администрацияны янындан яшавгъа чыгъарылажакъ. Алгъа салынгъан кёп иш бар. Оланы кютмек учун бизге магьачкъалалылар да кёмек этежек деп эсиме геле. Москваны Гьукуматы да бизге кёмек эте. Тахшагьардагъы Ленинни майданын янгыдан ярашдырмакъ учун 350 миллион манат савгъат этген. Майданны онгарагъанда халкъны пикрулары да гьисапгъа алынажакъ. Владимир Абдуалиевич де айтагъан кюйде, бу проект шагьар тарихини бир гесеги болуп токътажакъ», – деп билдирген Салман Дадаев.


Ол эсгерген кюйде, артдагъы йылларда Дагъыс­танны тахшагьарында, къайда онгай тюшсе, шонда уьйлер къуруп тургъанлыкъдан жамият къоллавну ерлери, гюлбавлар, аллеялар, яшлар бавланы ва школаланы абзарлары тас этилген.