Европаны чемпиону

Европаны чемпиону         Оьтген къаттыгюн, 19-нчу майда, Германияны тахшагьары Берлинде спортну киокусинкай журасындан Европада биринчиликни алмакъ учун ярышлар оьтгерилген. Шо ярышларда 28 пачалыкъдан гелген 480 спортчу ортакъчылыкъ этген. Чинкдеси, Россияны жыйым командасында Темиркъазыкъ Кавказдан уьч дагъыстанлы гюч сынагъан. Оланы арасында Къызылюрт шагьарда ерлешген яшланы спорт школасына юрюйген къумукъ улан Жамал Дадаев гёрмекли уьстюнлюкге етишмеге бажаргъан.

 

Дейгеним, 12-13 йыллыкъ яшёрюмлени арасында 55 кило авурлукъда Жамал биринчи ерни къазанмагъа болгъан. Ону тренери къумукъ улан Мурат Темирханов эсгергени йимик, яш кочап бу ярышларда ортакъчылыкъ этмек учун гечеси-гюню булан гьаракат этген. Гьаракатгъа – берекет дегенлей, Жамал лап оьр даражада юрюлеген ярышларда алдынлыкъны ­алгъан.


Тренер Мурат Темирхановну къасткъылыву негьакъ болмагъанын шулай далиллер булан да исбатламагъа сюемен. 2018-нчи йылны яй вакътисинде Азербайжанны тахшагьары Бакюде юрюлген ябушувну киокусинкай журасындан юрюлген дюньяны чемпионатында да Жамал биринчи ерге ес болду. Дагъы да, Болгарияда оьтгерилген ярышларда буса ол экинчи ерни алмагъа бажарды.


Оьзю Жамал Дадаев Къызылюрт районну Солтан Янгыюртунда ерлешген Юсуп Акаевни атындагъы школада 9-нчу класда охуй.


Биз де ону гезикли уьстюнлюгю булан къутлай туруп, тренери Мурат Темирхановгъа, ата-анасына, дос-къардашына ва бу сапаргъа къол ялгъагъан «Газпром трансгаз Магьачкъала» деген жамиятыны янында профсоюз къурумуну председатели Руманият Насрутдинованы атына разилик билдирме сюебиз.


 

Алибек САЛАВАТОВ.

Къызылюрт шагьар.