«Женнетни азабы» эки тилде

     


Белгили шаирибиз Бадрутдин Магьамматовну «Женнетни азабы» деген драма асары бир китап болуп орусча да, къумукъча да басмадан чыкъгъан. Бу асарны орусчагъа таржумачы ва шаир Мурат Аскеров гёчюрген.Асарны автору «Сёзню алдында эки сёз»деген баш сёзюнде булай яза:


«Адам Пайхаммардан бери якъгъа гьар-бир инсанны оьзюню яшавунда акъны-къараны, яхшыны-яманны, ягь-намусну, сюювню, оьжетликни, гюнчюлюкню айланасында харшны терен салып ойлашагъан бир вакътиси, етишген даражасы боладыр. Шо оьмюрюне оьрленген адамны ойлары тар, Дюньягъа сыйышмай, Кёклеге чыгъып, Аламны къуршап да йиберме ярай. Къысматны къысмачлары адамны бир сёйлете, бир йылата, бир де кюлете. Шоллукъда, къарлыгъач дейген асил къуш балчыкъдан уясын тизегенде йимик, гьар адам оьзюню келпетин, оьзюню Дюньясын ахыр-сонгунда оьзю ярата.


Мени шу поэмам да шо меселде язылды. Мунда мени инанывларым да, шекленивлерим де, сюювюм де, оьжетлигим де бирин-биринден айырып болмас йимик къатнашгъан. Поэмамны ахыры-арты шуну булан битмежеги де белгили. Бу китап ону биринчи бёлюгю. «Илбис», «Адам» деген дагъы да эки бёлюгю болма герек. Оланы мен язып тураман. Чыдамлы охувчумну гьюрметине шуну айтмакъны тийишли гёрдюм»,–деп яза.Бизге, охувчулагъа буса яратывчулукъ ёлунда авторгъа уьстюнлюклер ёрамакъ къала.


Адабият бёлюк.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля