«Къысгъа хабарлар»

Шулай аты булан «Абусупиян» деген китап басмаханада белгили журналист, язывчу Абдулгьамит Мичигишевни бу йыл янгы проза китабы чыкъгъан. Китапны ичделигин аян этгенче, авторну гьа­къында къысгъаракъ баянлыкъ берме ти­йишли гёремен. Ата юрту Къарланюртда, сонг Эндирейде орта билим алгъан сонг ол ДГУ-ну филология факультетин битдире. Загьмат ёлун Къаягентдеги «Ленинни байрагъы» деген газетде башлагъан. 1971-нчи йылдан тутуп бугюнлеге ерли «Ёлдаш» газетде ишлеп турду. 45 йылдан да кёп оьмюрюн журналистикагъа багъышлагъан Абдулгьамит – юрт хозяйство, жамият-политика, къылыкъ-тарбия, милли, маданият, адабият ва оьзге масъалалагъа багъышлангъан кёп санавдагъы очерклени, макъалаланы, проза материалланы автору.

Бу китапда ерлешдирилген хабарлар шулай башлар салынып, 4 бёлюкге бёлюнген: «Огь, яшав, сени я!», «Батдал булан Сатыбал», «Халкъ авуз яратывчулугъундан», «Яшлар учун». Мунда ерлешген хабарларда Абдулгьамит яшавда оьзю гёрген, ортакъчылыкъ этген агьвалатланы, масхара-герти булан, юмор къайдада арив суратлама болгъан. Тек, не хайыр, 200 экземпляр болуп чыкъгъан бу китапны кёплер охума имканлыкъ тапмажагъы талчыкъдыра. Къалам ёлдашыбызны янгы китабы булан къутлайбыз.

Бизин мухбирибиз

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля