«Анжи-наме»


Шулай ат булан «Абусупиян» деген издательствода янгы китап чыкъгъан. Бу китапны бырынгъы къолъязывлардан, халкъда юрюлеген хабарлардан ва йырлардан пайдаланып, 1780-нчи йылда амирхангентли (гьали Кахулай) Къадирмурза деген адам язгъан. Къадирмурза – 18-нчи юз йылны ахырында ва 19-нчу юз йылны башында яшагъан къумукъ язывчу.


Биринчилей чыгъагъан ону бу китабына авторну тарихи маъналы «Дербент-наме» ва «Жумла Дагъыстанны тарихи» деген эки асары салынгъан. Бу эки де асарда Хазар пачалыкъ девюрлерде бизин ата-бабаларыбыз сыйлы ана элин игит кюйде якълагъанны агьвалы суратлана.


Кахулайлы Къадирмурзаны яшавун ва яратывчулугъун кёп йыллар ахтарып, белгили алим ва жамият чалышывчу Салав Алиев китапны тизип онгаргъан ва баянлыкълар язгъан.


«Анжи-намени» биринчилей китап болуп чыгъарылыву ону автору тувгъанлы 260 йыл битегенликге багъышлана.


Бизин мухбирибиз.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля