«Ана тилиме савгъат»


Шулай ат булан Магьачкъаладагъы «Алеф» деген китап издательство белгили алим Гьасан Оразаев тизип онгаргъан китапны чыгъаргъан. Бу китапда ана, къумукъ тилни гьакъында язылгъан шиърулар ва поэмалардан гесеклер бир жыйым гьисапда бериле.Китапда гьар тюрлю авторлар айтгъан сёзлер де бар. Тилге багъышлангъан айтывлар ва аталар сёзлери де къошум гьисапда бериле. Ахырында къумукъ тилни гьакъында язылгъан китапланы бир нече суратлары да салынгъан.Ана тилни, къумукъ тилибизни оьзденлигин, гелишлигин, ёрукълу ангын алгъышлап, хыйлы-хыйлы бизин машгьур шаирлерибиз язгъан. Ондан къайры да, охувчу яшлар, школаларда къурулгъан адабият кружокланы ортакъчылары, муаллимлер, къумукъ газет-журналланы охувчулары язгъан шиърулар ерлешдирилген. Китапны тизген автор биринчи сатырлары А гьарпдан Я гьарпгъа ерли башланагъан шиъруланы бир жыйым этип, алфавитни гезигине гёре ёрукълашдырып онгаргъан.Бу китапдагъы асарлар школаларда этилеген клас сагьатларда, къумукъ тилге багъышланып оьтгерилеген маданият ва адабият гьаракатларда къолламакъ учун пайдалы болажакъ.


Бизин мухбирибиз.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля