Новость на родном

Бизин футболистлер утду

Биринчи оюн Татарстанны тахшагьары Къазанны «Центральный» стадионунда оьтдю. Шо гюн Къазанда гючлю янгур явуп, Россияны жыйым командасыны якълавчуларыны кёплери стадионгъа гелип болмагъанлар. Гьатта янгурну гючлюсюне судья оюнну башланма тюшеген заманын бир гесек артгъа салма да борчлу болду. Футбол башланып, йигирма секунд да гетмей, «Анжини» алдынгъы оюнчусу Александр Кокорин Люксембургну къапусуна биринчи топну гийирди. Оюнну отуз...

Новость на родном

Хасавюртда дзюдону байрамы болду

    Хасавюртда дзюдо ябушувдан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну эргишилени ва къатынгишилени арасында оьтгерилген ярышларында 205 спортсмен ортакъчылыкъ этген. Ярышлагъа 6 респуб­ликаны ва 1 крайны командалары гелген эди. Гьюрметли къонакъланы арасында Россияны ат къазангъан тренерлери Абдурагьим Элдерханов, Али Бекузаров, Гьабип Магьамматов, Магьаммат Емкужев, Олимпия оюнларда бронза медаллар къазангъан Гьасанби Таов ва Анатолий Ларюков бар эди. Ярышланы...