Яш атлетлени ярышлары

Главная страница » Яш атлетлени ярышлары
Авур атлетикадан яшланы ва оьрюм яшланы арасында Дагъыстанны гезикли чемпионаты Хасавюртда оьтгерилди. Сегиз тюрлю авурлукъда ярышларда ортакъчылыкъ этгенлени арасында спортну 6 устасы ва округну чемпионлары бар эди. 

Биринчи ер учун юрюлген ярышларда яш атлетлер яхшы натижалар гёрсетдилер. Бабаюрт районну спорт школасыны атлетлери дёрт биринчи, бир экинчи ва бир уьчюнчю ерлени къазандылар.


Арсланали Дибиров 94 килода, Уллубий Бийболатов 105 килода, 105 килодан оьрде Муслим Мухтаров ва яшланы арасында Михаил Быканов (тренери Бийкълыч Бийболатов) 105 килода Дагъыстанны чемпионлары болдулар. Хамаматюртлу Динислам Абуев (тренери Жанхуват Исламов) ва адилянгыюртлу Темирболат Алиев (тренери Къазинбек Хасболатов) 56 кило авурлукъда экинчи ва уьчюнчю ерлени къазандылар.– Бу гезик бизин районну спорт школасыны алты атлети савгъатлар къазанып, бизин сююндюрдю. Инг де авур атлет Муслим Мухтаров да биринчи ерни алды. Энниден сонг округну ярышларында да савгъатлы ерлени къазанма къаст этежекбиз, – деди Бабаюрт районну спорт школасыны тренери Бийкълыч Бийболатов.Ярышларда хасавюртлу къумукъ улан Мугьутдин Къарагишиев 69 кило авурлукъда уьчюнчю ерни къазанды. «Эндирей» деген спорт школадан Ильяс Хизриев экинчи ва 56 кило авурлукъда Абдулла Умаров (тренери Тимур Болатов) уьчюнчю ерлеге ес болдулар.– Дагъыстанны чемпионлары ювукъ арада Волгоград шагьарда оьтгерилежек Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну чемпионатына баражакълар. Оьтген ярышларда Самат Ясиев, Мансур Элмурзаев, Михаил Быканов, Тофик Загьиров ва Уллубий Бийболатов яхшы натижалар гёрсетме болдулар. Округну ярышларында Дагъыстанны атлетлери савгъатлы ерлени къазанар деп умут этебиз, – деди Дагъыстанны жыйым командасыны баш тренери Олхозур Элмурзаев.Суратда: У. Бийболатов.

Автор чыгъаргъан сурат.