Адилянгыюртлу – Германияда биринчи

Главная страница » Адилянгыюртлу – Германияда биринчи

Ярышларда алты пачалыкъны 160 яш кочабы ортакъчылыкъ этген. Оланы арасында Хасавюртдагъы «Спартак» деген спорт школа-интернатны айры командасы да болгъан. Команданы члени Бабаюрт районну Адилянгыюртундан Азнавур Таваев 50 килода биринчи ерни къазангъан.

Ол ярышларда беш керен ябушгъан ва барында да уьст гелген. Финалда къумукъ улан Польшаны чемпиону Полонскийни 12:10 санав булан утуп, чемпион болгъан.

Азнавур спорт школа-интернатны 10-нчу класында охуй. Тутушуп ябушув булан машгъул болагъаны сегиз йыл бола. Ол 2011-нчи йылда Дагъыстанны чемпиону болгъан. Болгарияда ва Тюркияда оьтгерилген халкъара турнирлерде де уьст гелген.

–Гетген йыл Хасавюртда оьтгерилген «Дружба, мир – Кавказу» деген турнирге биз Германияны Луккенвальд деген шагьарыны командасын чакъыргъан эдик. Бу йыл бизин олар чакъырдылар. Спорт школа-интернатны командасы кубокну утгъаны бизин сююндюрдю. Бизин яшлар учун бу – уллу уьстюнлюк, – деди интернатны директору, Россияны ат къазангъан тренери Алихан Жамалдинов.

Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда: А. Таваев.

Автор чыгъаргъан сурат.