Бектемир Салигьов: «Бир ерге де ёкъ болуп гетмегенбиз»

Бектемир Салигьов: «Бир ерге де ёкъ болуп гетмегенбиз»

Бектемир Салигьовну Таргъу тавну айланасында ерлешген къумукъ юртларда яхшы таныйлар. Ол 90-нчы йыллардан, халкъ гьаракатлар тувулунгъандан берли, жамият ишлерде жанлы кюйде ортакъчылыкъ эте. Юртлар оьтгереген гьар тюрлю чараланы даим ал сыдыраларында болуп токътай. Бектемир кюйсюзлюгюне де къарамай (майданда токътагъан гюнлер оьпкелерине сувукъ тийдирген) бизин булан лакъыр этмеге бир амал тапды.


– Сен юртларыгъызны аслу масъалалары йыллар булан чечилмейген саялы, къаршылыкъ, ачлыкъ билдирип, тахшагьарны лап уллу майданына чыгъа­гъанынг биринчилей тюгюл. Тек шолардан сонг умуми гьал Таргъу, Кахулай, Албёрюгент юртлагъа бакъгъан якъдагъы тергев артды деме къыйын. Гьали бирдагъы керен ачлыкъ билдирип, майдангъа чыгъагъанда сенде бу гезик сама гьакимият талапларынга къулакъасаргъа, сени къабул этерге инамлыкъ бар эдими?


Вы видите только часть статьи Подпишитесь, чтобы получить доступ к статье целиком
Годовая подписка
200 ₽ 400 ₽
Купить
50%

С подпиской вы получаете возможность

  • читать закрытые новости и статьи сетевого издания газеты «Ёлдаш»
  • скачивать электронную версию печатной газеты