Уста Агьмат

Главная страница » Уста Агьмат
Шо бир вакътини ичинде Гюйдюрмесдеги СПТУ-да электриклер гьазирлейген 6 айлыкъ курслагъа охума да тюше. Охуй туруп, электромоторланы ачып, жыйып, электроприборлар, электротехника булан гьаваслана ва яхшы англав топлай.

2000-нчи йыл Агьмат Исраиловну электрик-механик этип белгилейлер. Оьзю уллу иш бек сюеген ва яхшы билеген механик-электрик касбусундан айырылмай ва уллу иш бажарывлу юрюте. Нечакъы четим техниканы, техника ясандырывланы, гьар къайсы электроприборну, инструментлени – болгаркаланы, дреллени, электронасосланы, электро-вычислительный техниканы къайсыны да дынкъын шоссагьат таба ва ярашдырып бере. Ёлдашларындан башлап, ёлбашчыларына ерли ону бары да уллу иш абурлай ва бир авуздан «алтын къоллу» Агьмат дейлер.

ПМС-ни начальниги Н-М. Ханбиевге:

– Агьмат Исраилов нечик къуллукъчу? – деп сорайман.

– Агьмат мени инг бажарывлу къуллукъчум. О ишлеп башлагъанлы, техникадан иш токъталмай. Хапарсыз бузулуп, аз вакътиге токътаса да, шоссагьат ярашдырып ишге сала. Ондан къайры да, асил, уллу иш къылыкълы улан, – дей Ханбиев.

Гертиден де, Агьматны производство коллективде яхшы сыйы-абуру бар, таза динагьлю де дюр. Биз огъар савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

Шагьраний гьажи Батаев.

Мычыгъыш Республика, Борагъан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля