Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Аслу борч болуп токътагъан

Аслу борч болуп токътагъан


Сессияны ача туруп, Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов Магьачкъала шагьарны ичинде артдагъы вакъти болуп турагъан алмашынывланы гьакъында эсгерди. Шоланы бириси шагьарны ичинде ва Каспийск шагьаргъа янгы автобуслар юрюмеге башлагъанлыкъ болуп токътай.
    «Гележекде Магьачкъала, Каспийск шагьарланы ва Къарабудагъгент, Къаягент районланы айланасында уллу бирлешив болмагъа герек», – деп эсгерди Дагъыстанны Башчысы оьзюню сёйлевюнде.
    «Бизге бир де ругьдан тюшмеге ярамай, – деп узата ол. – Республиканы ичинде бар имканлыкъланы къоллап, гёз алгъа тутулгъан планланы яшавгъа чыгъармагъа къаст этмеге герекбиз. Шо гьакъда уьлкебизни Президентини Федерал Жыйынгъа Чакъырывунда да ачыкъдан айтыла. Мен республиканы Парламентине Чакъырыв кагъызымда шо гьакъда да бир нече керен эсгергенмен. Шонда гёз алгъа тутулгъан масъалалар, муратлар, аслу этилмеге герекли ишлер, оьсювню ёллары белгиленген, шолагъа таянып иш гёрсетмеге де герекбиз», – деп билдирди оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны Башчысы.
    Сессияда да эсгерилгени йимик, артдагъы эки йылны ичинде гёз алгъа тутулгъан планлагъа ва проектлеге байлавлу жыйынлар да оьтгерилген. Да­гъыстанны Башчысы сайлавлар гележекде янгы системагъа гёре оьтгерилежекни гьакъында да айтды.
    «Районну яда шагьарны башын тутгъан адам оьзюню алдына салынгъан тувра борчларын кютмеге герекни гьакъында   билмеге  герек. Шо ёлда асувлу кюйде ишлемек учун Дагъыстанда кадрланы уьйретеген центр къурулажакъ. Шонда бары да оьр къуллукълардагъы адамлар, министрлер, районланы ва шагьарланы башчылары ёлбашчылыкъ этивню ёлларында оьзлени билимлерин камиллешдирежек. Биз тутгъан ёл булан бары да ёлбашчылар да таныш болмагъа ва шондан таймай иш юрютмеге борчлу. Сонг да, халкъ булан байлавлукъ болмагъа да тюше», – деп билдирди оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны Башчысы.
    Сессияда ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны орунбасары, экономикагъа ва территорияланы оьсювюне къарайгъан министр Раюдин Юсуфов доклад этди.  Ол оьзюню сёйлевюнде Дагъыс­танны социал-экономика якъдан 2014-нчю йылдагъы натижаланы гьакъында айтды.
    «Шо гьасиллер аслу гьалда 2013-нчю йылда чыкъгъан Дагъыстан Республиканы Башчысыны къарарын яшавгъа чыгъара туруп амалгъа геле», – деди ол оьзюню сёйлевюнде.
    Бугюнлерде Дагъыстанны экономикасын алгъа багъып элтеген, бары да гьакимлик къурумлагъа ачыкъ къайдада иш юрютмеге болушлукъ этеген етти приоритет проект яшавгъа чыгъарыла. Шогъар къы­йышывлу болуп Дагъыстанны Гьукуматыны ва районланы, шагьарланы ёлбашчылары булан этилген оьсювню ёллары гьакъдагъы Гьакълашывлагъа гёре иш юрюле.
    Ол дагъы да эсгергени йимик, РФ-ни Темиркъазыкъ Кавказны ишлерине къарайгъан министерлигини янындан РФ-ни Гьукуматыны «Дагъыстан Республиканы оьсюв ёлларын белгилевдеги этилмеге герекли ишлени гьакъындагъы» къарарына асасланып, «ёл карта» белгиленген. 
    «Уьлкебизде тувулунгъан экономика кризисни шартларында увакъ ва орта бизнесни оьсювюне ёллар ачагъан кюйде ишни къурмагъа герек», – деп билдирди Раюдин Юсуфов. Сессияны барышында Къызылюрт район администрацияны башчысы Магьаммат Шабанов эсгергени йимик, районда агьамиятлы проектлени яшавгъа чыгъарывда бары да социал тармакълар къуршалгъан деп айтмагъа ярай.
    Шонда Дагъыстан пачалыкъ халкъ хозяйство институтну ректору Ягьия Бучаев де чыгъып сёйледи.
    Шо гюн болгъан сессияны гьасиллерин чыгъара туруп, Рамазан Абдулатипов уьлкебизни Президенти В. Путинни Чакъырывундагъы аслу талаплар агьамиятлы проектлени яшавгъа чыгъарывда къолланмагъа герегин айтды.
    «Бизге бугюн министерликлени, ведомстволаны, федерал къуллукъланы ва ерли ёлбашчы къурумланы бирликдеги чалышывуну айрыча агьамияты бар. Бизин уьлкебиз бир, гьарибиз шону ватандашы да болабыз. Шо саялы биз бирлешип иш къурмагъа ва уьлкебизни башын тутгъан Владимир Путинни ёлунда юрюмеге тарыкъбыз», – деди ол.
    Дагъыстанны Башчысы журналистлени соравларына да генг кюйде жаваплар берди. Шоланы арасында лап да аслулары агьамиятлы проектлени яшавгъа чыгъарывну ёллары гьакъда эди деп эсгерип айтмагъа ярай.
    ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы Абдусамат Гьамитов юрт хозяйство ва промышленност тармакъда ишлейген къурумланы гьа­къында айта туруп, шолар оьзлени малларын чыгъарывгъа аслу тергевню бакъдырмагъа ва шоланы якъламагъа гереги гьакъда эсгерди.
    «Республикада чыгъарылагъан малланы сан янын артдырып, шоланы тышгъа да чыгъармагъа болагъан ёлланы излемеге  герекбиз. Шо ёлну тутсакъ, республикагъа гелеген инвестициялар да артажагъына шеклик ёкъ», – деди А. Гьамитов оьзюню сёйлевюнде.  Сессияда гётерилеген масъалалагъа байлавлу ДР-ни Халкъ Жыйыныны башчысы Хизри Шихсайитов да сёйледи.
    Шулай чараланы иши гьар территория округгъа пайланып, дёрт гюн юрюлдю. Шоланы барышында республиканы агьамиятлы проектлерин яшавгъа чыгъарывда асувлу чаралар гёрюлежеги гьакъында айтылды.ДР-ни Башчысыны Администрациясыны ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.
Суратда: сессия юрюлеген вакъти.


Количество показов: 518
13.02.2015 10:14

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта