«Вакцина» ону дарманы…

«Вакцина» ону дарманы…

"Къайсы аврув да адамгъа зараллы бола, югъагъан аврувдан айрыча бек сакъланма тарыкъ деп айта докторлар да. Олай аврувлар алда да болгъан, заманында олагъа къаршы чыкъгъан гьалиги «вакцина» йимик, дарманлар болмагъан эди буса дюньяны халкъы бир нечакъы замандан къырылып битип къалма да болур эди.


Бу COVID-19 деп айтагъаны олардан бириси, инг тириси буса да ярай. Тайма заман болса да янгырып, янгырып чыгъа. Ону енгме къыйын. Кюйге къарагъанда огъар къаршы вакцина уколлар этсенг тюгюл дагъы кюйде арчулма бажарылмай. О гьакъда пачалыкъ гьакимлерибиз де кёп айта.


Мен этмесе ярамайгъанны билдим. Савлугъунг учун да, биринчилей, тек оьзге тюрлю себеплер де бар. Вакцина этилмегенлени, ким биле бара-бара уьйлеринден чыкъма къоймай да бола. Балики, не билебиз, бир шагьардан бир шагьаргъа барма да къоймас. Бир-бир къурумлар шолай документ кагъызы болмаса адамны къуллугъуна гёре къабул этмейген де болур.


Эсимде ёкъ бир шагьарда мировой судьялар вакцина этилмегенлени кабинетине гирме де къоймай дей. Олай санкциялар бара-бара дагъы да гючленме бола. Вакцинаны сатып алма тюше буса да билмейбиз. Гьали чи гьавайын эте. Этгинче де тергей. Мен этдиргенмен, экисин де, сизге де таклиф этемен" - Нурутдин Мамаев, Къакъамахи юртну администрацияны ёлбашчысы.