Сигьрулу оювланы сырларын уьйрете

Сигьрулу оювланы сырларын уьйрете


Рабият Къоркъмасова Эндирейдеги 1 номерли школада загьмат дарсланы муаллими болуп ишлейгенли 35 йылдан да артыкъ бола. Яшлар ону дарсларында яшавунда тарыкъ болагъан саниятлагъа уьйрене.

Эндирейдеги маданият центры ярашдырылгъанда, юртдагъы яшлар учун шонда кружок ачылды. Шо кружокгъа башчылыкъ этме Рабият Къоркъмасованы чакъыргъаны да тамаша тюгюл. 15 яш къуршалгъан кружок ишлейгенли 4 йыл бола. Кружокда яшлар тюрлю-тюрлю йиплер булан тигивлер этеген кюйню, согъувлар, суратлар этип, табиатдагъы материалланы къоллап оюнчакълар этив булан машгъул болалар. Шо заманны ичинде яшлар бир нечакъы конкурсларда ортакъчылыкъ этген. 2020-нчы йылда республика оьлчевде оьтгерилген «Гюзню аламатлары» деген конкурсда Рабият Къоркъмасованы охувчулары 3-нчю ерни алгъан.

Артдагъы дарсларында яшлар 3 D ручка булан оюнчакълар этме уьйренип туралар. Шо буса – янгы девюрню аламатлары.