Адил-Янгыюртда сайлавларда 90 йыллыкъ тамаза ортакъчылыкъ этген

18 сентября 2021 в 17:27 116
Адил-Янгыюртда оьзюню ватандаш борчун кютмеге сайлав участкагъа 90 йыллыкъ тамаза Абдулмажит Каханов да гелген.

Бизге билдирген кюйде, загьматны ветераны оьзюню тавушун депутатгъа кандидатураларын салгъанланы бирисине бере туруп, ол ватандашлагъа барына да аманлыкъ ёрагъан.

«Мен давну да гёргенмен, ачлыкъны да сезгенмен. Шону бизин яшлар ва яшларыбызны яшлары бир де гёрмесин. Бизин уьлкебизде гьаман да парахатлыкъ ва аманлыкъ болсун!» -- деген тамаза, оьзю сайлавлавлагъа не учун гелгенни айта туруп.