Къутлав

19 января 2018 в 22:58 1364
Къутлав
  Дагъыстан Республиканы Башчысыны 2017-нчи йыл 26-нчы декабрде чыкъгъан 303 номерли Указы булан республиканы алдында этген къуллукълары, етишген загьмат уьстюнлюклери ва кёп йылланы боюндагъы пайдалы ишлери учун А-П.Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрны адабият бёлюгюню ёлбашчысы Багьавутдин Анварович Гьажиевге «Дагъыстан Республиканы халкъ шаири» деген гьюрметли ат берилген.

Багьавутдин Анваровични бу оьр аты булан къутлайбыз ва яратывчулукъ ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.


«Ёлдаш» газетни редакциясы.