Умгьайбат Маликова:

Умгьайбат Маликова:


–Биз, къумукълар, бары да якъдан: маданиятыбыз, адабиятыбыз, тарихибиз, халкъ авуз яратывчулугъубуз булан бай ва оьзден хасиятлы халкъбыз. Гьар заман алдынлы сыдыраларда болуп гелгенбиз. Бырынгъыдан ата-бабаларыбыз тутуп гелген асил ёлну бизден сонггъулар да узатма тарыкъ.


Ана тилибизни, адабиятыбызны, маданиятыбызны, тарихибизни азман этип, тас этсек, бизден не халкъ болур? Ана тилибизни сакъламакъ учун, шогъар инг башлап уллулар тергев этмеге тюше. Шо бизден гьасил бола. Уьйлерибизде яшларыбызгъа, торунларыбызгъа тилибизде сёйлейик, ону оьсдюрме къарайыкъ. Тилни къораламагъа да, ону дагъыдан да байындырма да бизге газетлерибиз, журналларыбыз кёмек этежек.


Гелеген 2019-нчу йылда газетлеге, журналлагъа язылагъанланы санаву артсын! Оьзгелерден эсе, бизин культурабыз да артыкъ, адатларыбыз да бай, асил хасиятыбыз да бар. Гьаман да биз бары якъдан яхшыгъа айтылып гелгенбиз, шону унутмайыкъ. Энниден сонг да шо ёл булан юрюмеге Аллагь кёмек этсин! Биргине-бир бизге бирлик, тенглик етишмей. Гелеген йыл бир-биревге аркъатаяв болуп, бирликде   яшамагъа Яратгъаныбыз кёмек этсин! Давлар болмасын, парахатлыкъ, бир-биревню арасында татывлукъ болсун! Янгы йылыбыз девлетли, берекетли болсун!