Жакъай Жакъаев:

Жакъай Жакъаев:


– Гьюрметли къумукъ халкъымны, дагъыстанлыланы ва савлай Россияны кёп миллетли халкъларын Янгы йыл булан гьакъ юрекден къутлайман! Оьтген йыл Дагъыстанны шагьмат федерациясы учун берекетли йыл болду. Бизин школаны шагьматисти Таймаз Темирбеков (9 йыл бола) Россияны кубогуну 3 гезигинде ойнап, финалгъа чыкъды.


Дагъыстанны оьрюм яшларыны жыйым командасы Назран шагьарда юрюлген СКФО-ну ярышларында муна экинчи йыл биринчи ерге ес болду, берилеген 12 алтын медальдан алтысын, гюмюш медалланы 4-юсюн ва 3 бронза медаль да къазанды. Аслу уьстюнлюклени командагъа мен ёлбашчылыкъ этеген Карповну атындагъы школа ва Макъсут Жанболатов тренерлик касбуну юрютеген школаны ортакъчылары гелтирди.


2019-нчу йылгъа спорт министерлиги булан бирликде оьтгерилежек ярышланы календарын тизгенбиз. Анатолий Карповну да Магьачкъалагъа чакъырма токъташгъанбыз. Ону атындагъы школа ачылгъанлы 2018-нчи йылны 15 йыл бите. 2018-нчи йыл 15-нчи августда мени Дагъыстанны шагьмат федерациясыны президенти этип белгиледилер. Гележекдеги умутлар – Дагъыстанда шагьмат оюнгъа кёп яшланы къуршамакъ ва ону оьсювюне болушлукъ этмек. Янгы йылыгъыз къутлу болсун!