Айтылгъан актёр ва режиссёр

Айтылгъан актёр ва режиссёр

Август айны 22-нде актёр, сценарист, белгили режиссёр Ислам Амашевич Казиевге сексен йыл тамамлана. Ол актёр ва режиссёр гьисапда янгыз Дагъыстанда тюгюл, савлай Россияда ва ондан тышда да танывлу адам. Кёстекли Ислам Казиев 1962-нчи йылда Москвада Б.Щукинни атындагъы театр училищени охуп битдирген. 1969-нчу йылда ГИТИС-ни режиссёрлар гьазирлейген факультетин тамамлагъан.


Къумукъ музыкалы-драма театрны сагьнасында ол салгъан спектакллени бир-нечесин айтсакъ да, къаравчулар оланы гьазиринде эсине алма болажакъ… Гь.Рустамовну «Юрек сюйсе», Б.Атаевни «Адилгерей Шавхал Тарковский», Р.Гьамзатовну «Асият». Кёп-кёп къаравчуланы разилигин алгъан спектакллени салгъан пагьмулу режиссёр Ислам Казиев маданиятны ва инче саниятны тармагъында гёрмекли иш этген пагьмулу адам.


Оьзюню бажарывлугъуна, гьаракатына гёре ол лайыкълы атлагъа да ес болгъан. 1979-нчу йылда огъар Дагъыстан республиканы инче саниятыны ат къазангъан чалышывчусу деген ат берилди. 2000-нчи йылда буса ол Россия Федерацияны инче саниятыны ат къазангъан чалышывчусу деген атгъа ес болду. 2013-нчю йыл Дослукъну орденин алды. И.Казиев Абхазияны ат къазангъан артисти деген атны да алгъан.


Ислам Амашевич чебер фильмлерде ойнап да оьзюню актёрлукъ пагьмусун гёрсетме бажарды. «Взрывники» деген фильмде Гьасан Батыровну, «Горянкада» Османны, «В ночь на новолуние» деген фильмде Сафарбейни, «Ягуарда» сержант Песоаны, «Загонда» (СССР, Сирия) ахтарывчуну ролларын ва оьзге чебер фильмлерде де ойнап, тыш пачалыкъланы къаравчуларына да белгили болду.


Ислам Казиевни бирдагъы бир пагьмусу–язывчу гьисапда проза тармакъда чалышыву. Ол «Кизиловая роща» деген романны ва бир-нече повестлени автору. Ислам Амашевични юбилейи булан гьакъ юрекден къутлай туруп, «Ёлдаш» газетни ва ону охувчуларыны атындан савлукъ, яратывчулукъ ёлунда уьстюнлюклер ёрайбыз.