Яш кочапланы уллу уьстюнлюгю

Айтагъаныкъ, Китайны Нанкин деген шагьарында август айны 16-ндан тутуп 28-не ерли экинчилей оьтгерилеген яшёрюмлерини олимпия оюнларында къумукъ кочаплар Исмайыл Гьажиев ва Арслан Зубайыров алтын медаллар къазанып къайтды.

Исмайыл Гьажиев шо ярышларда тутушуп ябушувдан юрюлген тогъа тартывларда алдынлыкъны алмагъа бажаргъан. Шо уьстюнлюкге ол 46 кило авурлукъда ярышланы онунчу гюнюнде американлы Кейд Оливас деген кочапны 3: 1 санав булан утгъан сонг етишген. Шолайлыкъда, Кейд Оливас оьтгерилген ярышланы гюмюш, тюрк миллетли Каббар Дююм буса бронза медаллагъа ес болгъанлар. Ярышланы финал тиретине етишгинче Дагъыстанны яшёрюмлерини жыйым командасыны баш тренери Пахрутдин Залибеков уьйретеген кочап Исмайыл Гьажиев ябушув юрюлеген халчада инг алда Колумбиядан гелген спортсмен Урбано Тигрерос булан ёлукъгъан. Оланы тогъа тартыву И. Гьажиевни пайдасына 12:0 санав булан тамамлангъан. Шондан сонг ол Самоа деген пачалыкъдан гелген Фаифуа Иполитону ва индиялы Васанта Коликара деген кочапны экисин де 10:0 санав булан утгъан.

Шо ярышларда ябушувну грек-рим журасындан  магьачкъалалы Арслан Зубайыров  да 56 кило авурлукъда Россияны жыйым командасы учун алтын медаль къазангъанын да айрыча эсгермеге тюше. (Ону уьстюнлюгю гьакъындагъы толу маълумат охувчулар газетни «Времена» деген бёлюгюнде таныш болмагъа бола).

Оьрде атлары эсгерилген эки де  кочапдан къайры, яшёрюмлени арасында оьтгерилген Олимпия оюнларында  бизин уьлкени милли жыйым командасына къошулгъан дагъы да­гъыстанлы болмагъан. Олар да шо ярышларда  Россияны милли жыйым командасы, умуми кюйде алгъанда, етишген оьрлюклеге аслам къошумун этгенлиги гьакъда айтмагъа бажарыла.

 

 

 

Бизин мухбирибиз. 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля